Thẻ: bộ chuyển đổi nguồn ats osung

 • Bộ chuyển nguồn ATS OSEMCO mới nhất

  ATS OSEMCO là thiết bị dùng để chuyển tải bộ chuyển nguồn tự động Ats ACD III từ nguồn chính sang nguồn dự phòng khi nguồn chính có sự cố như mất pha, ngược pha, mất nguồn điện,… thường dùng để chuyển đổi nguồn lưới-lưới hoặc lưới-máy phát được nhiều người tin tưởng Phân loại…

 • Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 2000A

  OSS-620-PC 4P 2000A – Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 2000A Nhà sản xuất: Osemco Mã sản phẩm: OSS-620-PC 4P Mô tả: Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 2000A dùng kết hợp với bộ điều khiển ATS ACD-III Giá bán: Liên hệ Liên hệ: 0372.382.048 THÔNG TIN SẢN PHẨM OSS-62-PC 4P 2000A – Bộ chuyển…

 • Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A

  OSS-612-PC 4P 1600A – Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A Nhà sản xuất: Osemco Mã sản phẩm: OSS-616-PC 4P Mô tả: Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A dùng kết hợp với bộ điều khiển ATS ACD-III Giá bán: Liên hệ Liên hệ: 0372.382.048 THÔNG TIN SẢN PHẨM OSS-616-PC 4P 1600A – Bộ chuyển…

 • Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1200A

  OSS-612-PC 4P 1200A – Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1200A Nhà sản xuất: Osemco Mã sản phẩm: OSS-612-PC 4P Mô tả: Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1200A dùng kết hợp với bộ điều khiển ATS ACD-III Giá bán: Liên hệ Liên hệ: 0372.382.048 THÔNG TIN SẢN PHẨM OSS-612-PC 4P 1200A – Bộ chuyển…

 • Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A

  OSS-610-PC 4P 1000A – Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A Nhà sản xuất: Osemco Mã sản phẩm: OSS-610-PC 4P Mô tả: Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A dùng kết hợp với bộ điều khiển ATS ACD-III Giá bán: Liên hệ Liên hệ: 0372.382.048 THÔNG TIN SẢN PHẨM OSS-610-PC 4P 1000A – Bộ chuyển nguồn…

 • Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A

  OSS-608-PC 3P 800A – Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A Nhà sản xuất: Osemco Mã sản phẩm: OSS-608-PC 3P Mô tả: Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A dùng kết hợp với bộ điều khiển ATS ACD-III Giá bán: Liên hệ Liên hệ: 0372.382.048 THÔNG TIN SẢN PHẨM OSS-608-PC 3P 800A – Bộ chuyển nguồn…

 • Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 6300A

  OSS-663-PC 3P 6300A – Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 6300A Nhà sản xuất: Osemco Mã sản phẩm: OSS-663-PC 3P Mô tả: Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 6300A dùng kết hợp với bộ điều khiển ATS ACD-III Giá bán: Liên hệ Liên hệ: 0372.382.048 THÔNG TIN SẢN PHẨM OSS-663-PC 3P 6300A – Bộ chuyển nguồn…

 • Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 600A

  OSS-66-TN 3P 630A – Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 600A Nhà sản xuất: Osemco Mã sản phẩm: OSS-66-TN 3P Mô tả: Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 600A dùng kết hợp với bộ điều khiển ATS ACD-III Giá bán: Liên hệ Liên hệ: 0372.382.048 THÔNG TIN SẢN PHẨM OSS-66-TN 3P 630A – Bộ chuyển nguồn…

 • OSS-61-TN 3P 100A – Bộ chuyển nguồn Osemco 3 pha 100A

  OSS-61-TN 3P 100A – Bộ chuyển nguồn Osemco 3 pha 100A Nhà sản xuất: Osemco Mã sản phẩm: OSS-61-TN 3P Mô tả: ATS Osung chuyển nguồn tự động 3 pha 100A  dùng kết hợp với bộ điều khiển ATS ACD-III Giá bán: Liên hệ Liên Hệ: 0372.382.048 THÔNG TIN SẢN PHẨM OSS-61-TN 3P 100A – ATS Osemco 3P…