Điều khoản sử dụng ATS Osung

 1. Quyền sở hữu trí tuệ:
  • Tất cả các nội dung trên trang web ATS Osung, bao gồm nhưng không giới hạn đến logo, hình ảnh, văn bản và tài liệu khác, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của ATS Osung hoặc các bên sở hữu tương ứng.
  • Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ ATS Osung hoặc chủ sở hữu tương ứng.
 2. Trách nhiệm sử dụng:
  • Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng trang web ATS Osung không vi phạm pháp luật, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ và quyền của bên thứ ba.
  • Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải hoặc phân phối các thông tin không đúng, lừa đảo, đe dọa, phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp.
 3. Thay đổi chính sách:
  • Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo hành, bảo mật và điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.
  • Việc thay đổi chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày công bố trên trang web ATS Osung.

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng ATS Osung trên trang web ATS Osung. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Địa chỉ: Gần số 33 BT5, Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam