Bảng giá ATS OSUNG mới nhất 2023

STT Sản Phẩm Đơn giá (VNĐ) T.Trạng
1 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-610-PC

Thương hiệu: Osung

32,500,000 Có sẵn
2 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 100A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-61-TN

Thương hiệu: Osung

13,200,000 Có sẵn
3 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-612-PC

Thương hiệu: Osung

44,500,000 Có sẵn
4 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 1600A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-616-PC

Thương hiệu: Osung

47,200,000
Có sẵn
5 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 2000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-620-PC

Thương hiệu: Osung

70,000,000 Có sẵn
6 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 200A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-62-TN

Thương hiệu: Osung

14,500,000 Có sẵn
7 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 2500A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-625-PC

Thương hiệu: Osung

101,000,000 Có sẵn
8 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 3200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-632-PC

Thương hiệu: Osung

132,000,000 Có sẵn
9 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 4000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-640-PC

Thương hiệu: Osung

250,000,000
Có sẵn
10 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 400A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-64-TN

Thương hiệu: Osung

22,600,000 Có sẵn
11 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 5000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-650-PC

Thương hiệu: Osung

310,000,000 Có sẵn
12 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 600A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-66-TN

Thương hiệu: Osung

27,800,000 Có sẵn
13 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 6300A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-663-PC

Thương hiệu: Osung

450,000,000
Có sẵn
14 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 3P 800A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-608-PC

Thương hiệu: Osung

28,500,000
Có sẵn
15 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-610-PC-4P

Thương hiệu: Osung

38,900,000 Có sẵn
16 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 100A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-61-TN-4P

Thương hiệu: Osung

13,500,000 Có sẵn
17 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-612-PC-4P

Thương hiệu: Osung

56,000,000 Có sẵn
18 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 1600A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-616-PC-4P

Thương hiệu: Osung

57,900,000 Có sẵn
19 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 2000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-620-PC-4P

Thương hiệu: Osung

86,000,000
Có sẵn
20 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 200A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-62-TN-4P

Thương hiệu: Osung

15,400,000 Có sẵn
21 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 2500A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-625-PC-4P

Thương hiệu: Osung

116,000,000 Có sẵn
22 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 3200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-632-PC-4P

Thương hiệu: Osung

156,000,000 Có sẵn
23 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 4000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-640-PC-4P

Thương hiệu: Osung

275,000,000 Có sẵn
24 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 400A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-64-TN-4P

Thương hiệu: Osung

27,400,000 Có sẵn
25 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 5000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-650-PC-4P

Thương hiệu: Osung

360,000,000 Có sẵn
26 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 600A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-66-TN-4P

Thương hiệu: Osung

30,700,000 Có sẵn
27 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 6300A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-663-PC-4P

Thương hiệu: Osung

500,000,000
Có sẵn
28 Bộ chuyển nguồn tự động ATS 4P 800A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-608-PC-4P

Thương hiệu: Osung

34,600,000 Có sẵn
29 Bộ điều khiển ATS Osung

Mã sản phẩm: ACD-III

Thương hiệu: Osung

6,520,000 Có sẵn

Xem chi tiết bảng giá ats osung tại đây

—— Hãy liên hệ với chúng tôi để mua được sản phẩm Ats Osung chính hãng với giá tốt nhất——- 

Địa chỉGần số 33 BT5, Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam


Posted

in

by